8. septembar Međunarodni dan fizioterapeuta
-saopštenje za javnost-

Širom sveta se 8.septembar obeležava kao Međunarodni dan fizioterapeuta. Tog dana fizioterapeuti različitim prigodnim aktivnostima žele da skrenu pažnju na mesto koje njihova plemenita struka zauzima u očuvanju i poboljšanju zdravlja ljudi.
Društvo fizioterapeuta Srbije obeležava ovaj dan pod sloganom „Pokretom do zdravlja“ nizom manifestacija širom zemlje u okviru kojih će fizioterapeuti svojim sugrađanima ukazati na značaj ciljane i pravilno odabrane fizičke aktivnosti. Fizioterapeuti su zdravstveni radnici, kvalifikovani stučnjaci koji ljudima pomažu da ostanu pokretni i aktivni kroz ceo život. Fizioterapeuti su eksperti za ljudski pokret koji svojim znanjima iz različitih nauka kao što su anatomija, fiziologija, biomehanika, kineziologija, kineziterapija i druge, pomažu kod pacijenata sa neurološkim, reumatskim, kardiološkim, respiratornim i drugim bolestima. Fizioterapeuti su aktivni učesnici programa psihofizičke pripreme trudnica, rešavanje problema inkontinencije i drugih stanja vezanih za očuvanje zdravlja žena.
Znamo da fizička neaktivnost uzrokuje onesposobljenost i smrtnost miliona ljudi godišnje, jer može dovesti do moždanog i srčanog udara, dijabetesa i karcinoma. Ljudi koji su aktivni imaju veće šanse da održe svoju radnu sposobnost i ne budu zavisni od drugih. Samo pola sata pravilno primenjene i adekvatno dozirane fizičke aktivnosti svaki dan može bitno uticati na poboljšanje kako pokretljivosti, tako i opšteg zdravstvenog stanja.

Društvo fizioterapeuta Srbije na ovaj dan želi da skrene pažnju javnosti u Srbiji na deset bitnih stvari koje mnogi ljudi u našoj zemlji ne znaju o fizioterapeutima. A to su:

Da fizioterapeuti nisu maseri

Da fizioterapeuti nisu puki izvršioci naloga lekara

Da svako postoperativno stanje zahteva rehabilitacioni tretman

Da svaki sportski klub mora imati svog fizioterapeuta

Da su fizioterapeuti jedini edukovani stučnjaci koji mogu da osmisle vežbe za određeno stanje

Da su fizioterapeuti stručnjaci za sva životna doba

Da su fizioterapeuti edukovani i za davanje saveta koji mogu puno da vam unaprede kvalitet života

Da vas fizioterapeut može naučiti kako da pravilno koristite pomagala (štap, štake, kolica)

Da fizioterapeut svojim intervencijama može otkloniti bol

Da je pokretljivost imperativ koji nas održava u životu, a fizioterapeut zna kako da poveća i očuva pokretljivost i funkciju naših zglobova.

Ukoliko imate bilo kakavu nedoumicu u vezi sa vežbanjem ili neki problem koji vas u tome sprečava, pitajte svog fizioterapeuta i on će vam nizom stručnih saveta i fizioterapeutskih procedura pomoći u tome.

Molimo vas da se za sve dodatne informacije obratite sledećim kontakt osobama:

Ljiljana Katunac, predsednica DFS-a tel:+381 64 189-9023
Nina Lačanski, potpredsednica DFS-a tel: +381 64 663-1254