U prostorijama Klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” u Beogradu od 04-06. 2011 godine održan je drugi kurs Cyriax metod ortopedske dijagnostike , manipulacija i mobilizacija lumbalne kičme.
Profesionalni i interaktivni pristup predavača Steven de Connick-a učinili su da se ovaj koncept tretmana pacijenata sa problemima lumbalne kičme bude sagledan iz potpuno nove perspektive.

„Ako optimizujete dijagnostiku,vestinu lečenja i otkrijete interakciju/kompaktibilnost izmedju nekoliko metoda povećaćete svoju efikasnost u svakodnevnoj praksi“ jedan je od zaključaka koji je gdin De Connick pomenuo u kontekstu kombinacije Cyriax metode i McKenzie koncepta vežbi.

Cyriax ortopedski metod je baziran na izuzetno dobro koncipiranoj dijagnostici i trehnikama manipulacije koje se primenjuju u skladu sa svim indikacijama i kontraindikacijama.
Ova metoda je akreditovana u 27 zemalja sveta i primenjuje se kao zvanična metoda u zemljama EU.
Ovo je drugi kurs koji je odrzan u Srbiji,a treći je zakazan od 16-18.11.2012.godine i baviće se problemima cervikalne ,torakalne i rekapitulacijom lumbalne kičme.

 

Drustvo fizioterapieuta Srbije duguje veliku zahvalnost preduzecu

Vicor d.o.o.
Goce Delčeva 42,
11070 Novi Beograd

+381 11 31 92 087
+381 11 30 16 492
+381 11 30 16 493

Koji je svojom opremom pomogao odrzavanje ovog kursa .

 

 

.