ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINAR LASEROTERAPIJA >>>

Beograd, 25. januar 2017.
Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija ima čast da Vas obavesti da, u okviru ECPD međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti medicinskih i biomedicinskih nauka, organizuje

ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINARLASEROTERAPIJA

(Beograd, 3 i 4. februar 2017.)
Seminar je namenjen specijalističkoj obuci lekara, stomatologa i fizioterapeuta […]