Areditaciona dokumentacija, potrebna za prijavu radova,

preuzeta je sa sajta Zdravstvenog saveta Srbije( http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/index.php?page=vaznadokumenta ) od dana 16.08.2011.

 

Formular za prijavu Kursa,Simpozijuma,Kongresa 16.08.2011.

Formular za prijavu strucnog sastanka 16.08.2011.