Aktivnosti

Plan stručnih skupova Društva fizioterapeuta Srbije u 2011. godini

 

  • 11.Februar – XI Stručni skup rukovodećih terapeuta Srbije, Visoka škola u Zemunu, Beograd
  • 09.April – Stručni seminar  Kl. za rehabilitaciju „Dr M. Zotović“, Beograd
  • 13.Maj  – Stručni seminar  KC Nis
  • 27.Maj  – Stručni seminar  KCS Beograd
  • 04.Jun –  Stručni seminar KC Vojvodine
  • Septembar, 08.  – Proslava Međunarodnog dana fizioterapeuta
  • Septembar -Strucni seminar KBC Zemun u Zemunu
  • 14-16.Oktobar – V Kongres fizioterapeuta Srbije
  • Decembar  – Stručni seminar na VMA, Beograd