8. septembar Međunarodni dan fizioterapeuta

-saopštenje za medije-

8.septembar Međunarodni dan fizioterapeuta obeležava se u preko 100 zemalja sveta. Tog dana fizioterapeuti na različite načine skreću pažnju na mesto i ulogu koje njihova plemenita struka zauzima u unapređenju zdravlja ljudi.

Fizioterapeuti su zdravstveni radnici, kvalifikovani stučnjaci koji ljudima pomažu da ostanu pokretni i aktivni kroz ceo život. Danas kada se ljudski vek produžava, suočavamo se sa novim problemima u rehabilitaciji. Pred nama je sve više posla sa ljudima kojima je savremena medicina produžila život, ali zato oni postaju žrtve mnogih drugih nevolja, koje utiču na snižavanje kvaliteta života.

Život uglavnom vrednujemo njegovim kvalitetom, a za njegovo unapređenje u akcidentnim životnim situacijama neizostavna je pomoć fizioterapeuta. Profesionalnom empatijom i čovekoljubljem konstantno ga podstičemo da u okolnostima ozbiljno narušene životne harmonije uz podršku okoline lakše nađe izlaz

i da uz pomoć naše stručnosti konstantno jača sopstvene kapacitete za otpornost i čvrstinu, u kriznim, teškim životnim situacijama.

Pred fizioterapeutima su u ovom budućem vremenu velike mogućnosti istraživanja, profesionalnog, stručnog, specijalizovanog usavršavanja i obrazovanja, osmišljavanja i provere novih savremenih tehnika, razmena iskustva i informacija.

Fizioterapeuti moraju da neguju pravo da se obrazuju i stručno nadograđuju i time pomažu ljudima da samostalno hodaju, da stoje, sede, da se služe rukom, da se sami oblače i obavljaju ličnu higijenu, da prodišu, da se iskašlju, da se lakše porode, da ih ne boli. U ovom širokom spektru delovanja mesta ima za sve koji su profesionalno zreli i sigurni u odluci da cene ravnopravnost timskog rada.

Fizioterapeuti na ovim prostorima, baš kao i u svetu, hoće da primenjuju nove tehnologije i tehnike, da rade na standardizaciji i kvalitetu svoje prakse i obrazovanja, da ravnopravno i stručno komuniciraju i da dostojanstveno promovišu svoju struku.

Mi znamo ko smo i gde možemo biti. Kuda i kako ćemo stići zavisi samo od nas samih, od našeg znanja, međusobnog razumevanja, tolerancije i upornosti da strpljivo rešavamo sve prepreke koje nas na tom putu usporavaju. Naše pacijente učimo da je strpljenje i vreme najvažnija alatka koja pomaže u sprovođenju uspešne rehabilitacije. Upravo ovu činjenicu moramo primeniti i na sebi samima. Definisanjem realnih ciljeva, strpljivim i upronim radom, biranim i jasnim rečima postižemo ono što nismo ni predpostavili.

Delujemo u najlepšoj grani medicine, gde jasno možemo „čitati“ rezultate svog rada. Koliko uložimo u pacijenta, toliko nam se i vrati. Malo gde u medicini se mogu pratiti rezultati rada kao u fizikalnoj i kineziterapiji. Od potpune nepokretnosti do potpune mobilnosti. Od maksimalne funkcionalne limitiranosti do samostalnosti u svim aktivnostima.

Fizioterapeuti kao eksperti za ljudski pokret na ovaj dan skreću pažnju javnosti da je fizička neaktivnost uzrok mnogih bolesti. S toga, poklonite svom telu bar pola sata dnevno pravilno primenjenu i adekvatno doziranu fizičku aktivnost. To će biti vaš zalog za zdravu budućnost.

Ljiljana Katunac ,predsednica DFS-a  tel: +381641899023

Nina Lačanski, potpredsednica DFS-a tel: +381646631254