drazenka
Draženka Božić-Gvoka
3
Bojan Tasić

TEME :

1.Obrazovanje fizioterapeuta
2.Dečija habilitacija i rehabilitacija
3.Rehabilitacija u jedinicama intenzivne nege
4.Balneo terapija-terapija prirodnim agensima
5.Rehabilitacija u neurologiji i psihijatriji
6.Slobodne teme

VAŽNI TERMINI :

 1.Obaveštenje Novembar 2016.god. Prva prijava radova 04-15.01.2017.god. Krajnji rok za slanje  radova 31.03.2017.god

REGISTRACIJA/KOTIZACIJA

                                                          Uplata u periodu:  po kategorijama:

Iznos uplata po kategorijama: od 01.08.’17.god 01.-31.08.’17. od 01.09.’17.
članovi DFS 50 €
70 €
100 €
ostali 70 € 100 € 150 €
studenti 25 € 25 € 25 €

Kotizacija se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na tekući račun DFS.

Svrha: kotizacija za kongres

Primalac: DFS, Nikolaja Gogolja 44, Beograd

Tek.račun broj  200 – 2711360101033 – 13

Poziv na broj: 8K

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA 8.KONGRESU >>>