U prostorijama Klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” u Beogradu od 7.-10.04.2011. održan je prvi kurs u Srbiji  po McKenzi metodi, Lumbalna kičma- Mehanička dijagnostika i terapija(kurs A). Međunarodni predavač Mckenzi Instituta g-đa Barbara Zrnec iz Slovenije polaznike kursa  je upoznala  sa osnovnim konceptom ove metode., klasifikacijom i kliničkom slikom McKenzijevih sindroma(posturalni,disfunkcionalni i derangement sindrom), procenom , dijagnostikom (autorizovanim testovima McKenzi instituta) kao i  tretmanom pacijenata sa bolom u lumbalnoj kičmi i problemom prenesenog bola.. Demonstracijom rada sa pacijentima i praktičnim vežbama prikazana je klinička efikasnost I ograničenja McKenzi koncepta. Osnovni cilj ove metode je obezboljavanje pacijenta. Pravilno izabranim vežbama i prioritetnim pravcem pokreta dolazi do smanjenja, ukidanja ili centralizacije bola. Izuzetna zahvalnost predavaču g-đi Barbari Zrnec na visoko profesionalnom vođenju ovog kursa. Trenutno je u pripremi  Kurs B- Cervikalna i torakalna kičma