Друштво физитерапеута Србије организује поновљени курс
„Метода Емпатије у раду са децом са посебним потребама „


дана 28.02.2012. год. на КЗР «др Мирослав Зотовић» на Е одељењу, са почетком у 14 часова.Трајање курса 6 часова, цена је 2.000,00 РСД; курс је бодован као екстерна едукација, 6 бодова.

Акредитован је за следеће здравствене профиле: лекаре, медицинске сестре, физио и радне терапеуте, дефектологе, психологе и социјалне раднике.
Писане пријаве, са свим неопходним подацима (број лиценце и контакт телефон су обавезни) примају се до попуне места, 30, или најкасније 27.02.2012.год. до 12 часова.

Сва обавештенја на бројеве телефона:

011 65 64 096

011 65 64 157

064 65 88 045

064 65 88 042